26 czerwca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

Kotły przemysłowe – dekarbonizacja w przemyśle i energetyce

Kotły na wodór | Kotły hybrydowe | Kotły na paliwa alternatywne

Przykłady realizacji i wdrożeń

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Prezentacja kotłów
  1. Kotły wodne nisko i wysokoparametrowe
  2. Kotły parowe dla pary nasyconej i przegrzanej
  3. Akcesoria i wyposażenie kotłowni

– zbiorniki przygotowania wody ze zbiornikiem kondensatu

– zbiorniki kondensatu bezciśnieniowe i ciśnieniowe

– systemy schładzania i rozprężania

– rozdzielacze parowe

– układy pomiarowe

– automatyka i jej możliwości zastosowania

– układy zabezpieczenia kotła wodnego

 1. Dekarbonizacja – produkty z zakresu dekarbonizacji
  1. Innowacyjne Kotły elektryczne ELSB, zakres zastosowań i wymagania techniczne
  2. Kotły na wodór – wyzwania i warunki techniczne
  3. Kotły Hybrydowe, jeden kocioł wiele możliwości
  4. Kotły na paliwa alternatywne: biogaz, estry, oleje roślinne
 2. Przykłady realizacji dla rozwiązań z zakresu H2, ELSB i Hybrid
 3. Rola obsługi i serwisu w utrzymaniu dyspozycyjności urządzeń
  1. Wpływ jakości wody na parametry pracy
  2. Przeglądy i serwis urządzeń
 1. Modernizacja kotłowni przemysłowych, zakres, wymagania i warunki techniczne
  1. Zwiększenie efektywności energetycznej przez modernizację
  2. Zastosowanie ekonomizerów kondensacyjnych w technologii kotłowni przemysłowych
  3. Inne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną

15.00 Zakończenie szkolenia