16 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM SZKOLENIA

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałow szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zanieczyszczone wody podziemne i grunty według przepisów
 • Kiedy grunty lub wody podziemne należy uznać za zanieczyszczone?
 • Jakie akty prawne określają nam standardy jakości gruntów a jakie wód podziemnych
 • Czy w każda podwyższona zawartość substancji oznacza zanieczyszczenie
 • Jakie są podstawowe wymagania dla prowadzania badań

 

 1. Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych jako szkoda w środowisku
 • Kiedy mamy do czynienia ze szkodą w środowisku poprzez zanieczyszczenia gruntu lub wody podziemnej
 • Kto odpowiada za zanieczyszczenia
 • Zasady uzgadniania działań naprawczych
 • Jaka jest rola i zadnia EDOŚ

 

 1. Historyczne zanieczyszczenia ziemi
 • Jakie są zasady identyfikacji historycznych zanieczyszczeń ziemi
 • Jak wygląda rola RDOŚ i starostów
 • Sposoby podejmowania działań jakie są zasady zgłaszania historycznych zanieczyszczeń ziemi, kto odpowiada za remediację
 • Zasady prowadzenia remediacji, decyzja ustalająca plan remediacji

 

 1. Pozwolenia zintegrowane a ocena zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu
 • Kiedy sporządzamy raport początkowy, co powinien zawierać

 

 1. Wymagania ustawy Prawo wodne a działania remediacyjne dla wód i gruntów
 • Jak zalegalizować pobór zanieczyszczonej wody podziemnej
 • Jak traktowane są odcieki z poletek służących remediacji gruntów

 

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

 

 1. Jaki jest zakres stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze przy planowaniu i prowadzeniu remediacji wód podziemnych

 

 1. Zanieczyszczony grunt jako odpad
 • Kluczowe definicje i pojęcia odnoszące się do zagadnienia
 • Kiedy wydobyty grunt uznawany jest za odpad niebezpieczny
 • Czy unieszkodliwianie zanieczyszczeń w gruncie powinno wymagać zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Jak i kiedy uzyskać zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów
 • Czy możliwe jest unieszkodliwianie zanieczyszczonych gruntów poza instalacjami

 

 

 1. Schematy uzyskiwania zgód administracyjnych dla remediacji gruntów i wód podziemnych
 • Zestawienie decyzji związanych z remediacją wód podziemnych i gruntów
 • Schematy planowania działań i uzyskiwania zgód administracyjnych

 

15.00 Zakończenie szkolenia