29 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zapotrzebowanie na chłód i ciepło w kraju i na świecie

 • zapotrzebowania na ciepło i chłód
 • metody zapewnienia komfortu
 • trendy krajowe i światowe
 • wpływ na gospodarkę i ekonomię

Emisja dwutlenku węgla podczas produkcji chłodu i ciepła

krajowe i światowe trendy w obszarze poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla z prowadzonej działalności.

 • emisja CO2 z procesów produkcji ciepła
 • emisja CO2 z procesów produkcji chłodu
 • przykładowe metodologie obliczania emisyjności

Produkcja chłodu z ciepła nieużytecznego – chłodziarki sorpcyjne

 • działanie chłodziarek sorpcyjnych wykorzystujących ciepło do produkcji chłodu
 • podział urządzeń ze względu na stosowaną technologię, dokładna zasada działania, bilans energii, zapotrzebowanie na media i charakterystyka pracy.
 • przykłady komponentów i budowy dostępnych na rynku urządzeń, porównanie ich zalet i wad także w obszarze inwestycyjnym i eksploatacyjnym patrząc przez pryzmat warunków krajowych
 • zapotrzebowanie na Media
 • nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne

Produkcja ciepła z ciepła odpadowego – sorpcyjne pompy ciepła

 • technologia sorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy wykorzystujących i odzyskujących Ciepło
 • prezentacja kategorii urządzeń sorpcyjnych pomp ciepła do zastosowań przemysłowych i korzyści płynących z ich eksploatacji

Uwarunkowania stosowania technologii sorpcyjnych

 • wymagane parametry techniczne i ich wpływ na inwestycje i eksploatacje urządzenia sorpcyjnego (wielkość, sprawność, niezawodność)
 • inwestycje w modernizację instalacji z wykorzystaniem urządzeń sorpcyjnych
 • zakres optymalnej stosowalności technologii sorpcyjnych
 • zakres parametrów akceptowalnych
 • wymagania instalacyjne i eksploatacyjne
 • algorytm analizy stosowalności
 • koszty produkcji chłodu z różnych rozwiązań

Case Study wraz z obliczeniami

Możliwości zastosowania technologii sorpcyjnej oraz korzyści z niej płynących w obszarze technicznym i środowiskowym.

Przykłady analiz rzeczywistych przypadków uwzględniające takie instalacje jak:

 • Chłodziarka sorpcyjna do zagospodarowania ciepła nieużytecznego na cele produkcji chłodu
 • Chłodziarka sorpcyjna do rozbudowy źródła kogeneracyjnego opartego na silniku tłokowym do trójgeneracyjnego
 • Chłodziarka sorpcyjna do zagospodarowania ciepła niskoparametrowego z sieci ciepłowniczej do rozproszonej produkcji chłodu
 • Absorpcyjna pompa ciepła do poprawy efektywności energetycznej produkcji ciepła do celów przemysłowych
 • Absorpcyjna pompa ciepła do zwiększenia mocy instalacji geotermalnej

15.00 Zakończenie szkolenia