17 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

Aspekty prawne w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym budowy

BIOGAZOWNI i BIOMETANOWNI

17 lipca, szkolenie Online, platforma clickmeeting

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Proces inwestycyjny
  1. Tytuł prawny do nieruchomości
  2. Przepisy lokalizacyjne oraz wyłączenia z produkcji rolnej
  3. Decyzja środowiskowa
  4. Decyzja ustalająca warunki zabudowy
  5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  6. Pozwolenie na budowę
 2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i biogazowej
  1. Zasada TPA
  2. Podstawowe zasady przyłączania do sieci i sprzedaży energii
  3. Procedura przyłączenia
  4. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
  5. Umowa przyłączeniowa
  6. Odmowa przyłączenia (przyczyny)
  7. Procedura odwoławcza
  8. Warunki przerywane
  9. Preferencyjne zasady przyłączenia biogazownie
  10. Przyłączania instalacji wytwarzających energię z paliw gazowych
 3. Linia bezpośrednia
  1. Nowa definicja linii bezpośredniej
  2. Jednostka wydzielona
  3. Wydzielony wytwórca
  4. Modele wykorzystania linii bezpośredniej
  5. Opłata solidarnościowa
 4. Cable pooling
  1. Zasady przyłączenia
  2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia
  3. Warunki przyłączenia
  4. Umowa o przyłączenie
  5. Porozumienie podmiotów przyłączanych
  6. Obowiązki podmiotów przyłączanych
  7. Odpowiedzialność podmiotów przyłączanych

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

 1. Koncesje i wpisy do rejestru działalności regulowanej
  1. Wniosek
  2. Wymogi
  3. Decyzja
  4. Procedura
 2. Biometan
  1. Nowe definicje
  2. Zasady prowadzenia działalności
  3. Ułatwienia w procesie inwestycyjnym
  4. System wsparcia
 3. Gwarancje pochodzenia
  1. Uzyskanie gwarancji
  2. Obrót gwarancjami

15.00 Zakończenie szkolenia