Szkolenie stacjonarne: 23 – 24 września 2024

Apart Hotel **** Termy Uniejów

Cena : 2990 zł netto + 23 % VAT / osoba
Przy zgłoszeniu do 31 lipca 2024r. cena:
2690 zł netto + 23 % VAT / osoba

Cena obejmuje: Udział w dwóch dniach szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, obiady każdego dnia, przerwy na kawę, kolację integracyjną z 23/24 wraz z open barem (piwo i wino) oraz 2,5 godzinny wstęp do termalnych basenów uniejowskich (150 metrów od hotelu)

SZKOLENIE STACJONARNE

Biogaz & Biometan

23 - 24 września 2024, Apart Hotel**** Termy Uniejów

HARMONOGRAM:

Dzień pierwszy, Poniedziałek 23 września 2024

8.30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia. Informacje organizacyjne

9.00 – 10.00 Aspekty prawne na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym 

 • Zezwolenia i decyzje w procesie inwestycyjnym
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetyczne i gazowej
 • Koncesje i wpisy do rejestru działalności regulowanej
 • Biometan – zasady prowadzenia działalności oraz system wsparcia

10.00 – 10.20 Przerwa na kawę

10.20 - 11.45 Biogaz i Biometan - sytuacja obecna  i perspektywy. Najnowsza instalacja do wytwarzania biometanu

 • Potencjał wytwarzania biometanu w Polsce - prognoza
 • Sposoby zagospodarowania biometanu w Polsce na przykładach zagranicznych
 • Alternatywy dla wytwarzania biogazu/biometanu
 • Bariery administracyjne i regulacyjne,​ brak odpowiednich systemów wsparcia budowy instalacji i produkcji biometanu
 • ​Opór społeczny

11.45 – 13.00 Koncepcja instalacji biogazowej – mapa drogowa

 • Charakterystyka instalacji biogazowych – wybór technologii
 • Rodzaje substratów – pozyskanie i wykorzystanie substratów zabezpieczających trwałość inwestycji
 • Możliwe problemy technologiczne, formalno-prawne i lokalizacyjne dające się wyeliminować na etapie przed inwestycyjnym
 • Jak efektywnie uruchomić i prowadzić instalację biogazową
 • Jak biogazownia wpisuje się w kwestie śladu węglowego i śladu wodnego
 • Mapa drogowa – krok po kroku przygotowanie przed inwestycyjne instalacji

13.00 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 - 15.00  Funkcjonowanie,  zarządzanie i serwisowanie biogazowni

 • Budowa biogazowni rolniczej
 • Budowa jednostki kogeneracyjnej – (prąd i ciepło)
 • Zabezpieczenie w dostawę ciepłą dla procesu technologicznego biogazowni – (kocioł wodny  palnikiem na biogaz)
 • Zarządzanie biogazowniom, kwestie serwisowe poszczególnych urządzeń biogazowni
 • Planowanie akcji serwisowych, postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Monitoring pracy biogazowni on-line (możliwości zarządzania procesem zdalnie)
 • Obszary szczególnie wrażliwe na awarie reagowanie
 • Funkcjonowanie biogazowni podczas anomalii pogodowych, przygotowanie się do trudnych

    warunków atmosferycznych (wichury, mrozy, ulewy itd.).

 • Przeglądy serwisowe jednostki kogeneracyjnej (w tym silnika, współpraca z serwisem)
 • Eksploatacja lokalnej sieci ciepłowniczej zasilanej z jednostki kogeneracyjnej biogazowni, zarządzanie ciepłem doprowadzonym z obiektu , na przykładzie mieszkańców  wsi Przybora

15:00 – 15:30 Inwestycja z dopalaczem

 • Dofinansowanie, kredyty inwestycyjne
 • Projekty B+R
 • Projekty dla MŚP, rolników, komunalne

15:30-16:00 Rozliczanie ilościowe i jakościowe biometanu i bioLNG  pomiędzy producentem a odbiorcą

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia. ( Zameldowanie w hotelu )

 

16:30 - 19:30 Czas Wolny

Zapraszamy do wizyty w uniejowskich basenach termalnych które znajdują się 150 metrów

od hotelu. W recepcji odbieramy karnet który upoważnia każdego z uczestników szkolenia do wejścia na 2,5 godziny do Term. Poza gorącymi źródłami można skorzystać z licznych atrakcji kompleksu, tj: saun suchych, mokrych, łaźni parowych, tężni, groty solnej, bani, baru.

Polecamy również wizytę w hotelowym wellness w którym do wyboru mamy basen 25m, saunę, łaźnię parową a także siłownię.

19.30 – 22.30 KOLACJA INTEGRACYJNA

Po pierwszym dniu szkolenia, oraz relaksie w basenach termalnych zapraszamy serdecznie na

wspólną kolację integracyjną, która odbędzie się w hotelowej restauracji.

Podczas kolacji do wyboru wiele dań z różnych kuchni z całego świata serwowanych na bufecie ciepłym, zimnym, oraz różnego rodzaju przekąski, desery, napoje

Podczas kolacji OPENBAR a na nim nielimitowane piwo oraz wino białe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drugi dzień, Wtorek 24 września 2024

9.00 – 9.45 Biogazownie na oczyszczalniach ścieków – sens i alternatywy

 • Nowa rola biogazowni na oczyszczalni ścieków – pozyskanie cennych pierwiastków, energii i produktów nawozowych
 • IV stopień oczyszczania ścieków - wpływ Dyrektywy Ściekowej na kierunki rozwoju branży kanalizacyjnej
 • Inne możliwości dla małych i średnich oczyszczalni ścieków (kompostownie, suszarnie z odzyskiem ciepła itp.)

9.45 – 10.45 Odzysk surowców w nowoczesnej oczyszczalni ścieków

 • Rozbudowa gospodarki osadowej – dodatkowe węzły odwadniania i zagęszczania osadów
 • Hydroliza termiczno-ciśnieniowa w gospodarce osadowej
 • Pierwsza w Polsce instalacja odzysku fosforu z odcieków
 • Produkty nawozowe na oczyszczalni ścieków – miejsce powstawania, wymagania, wprowadzanie do obrotu
 • Doświadczenia z eksploatacji i serwisowania elementów gospodarki osadowej

10.45 – 11.15 Przerwa na kawę ( czas na wymeldowanie się z pokoju )

11.15 - 12.15 Zagospodarowanie pofermentu

 • Poferment – trudny odpad czy wartościowy nawóz
 • Polepszacze glebowe – optymalne wyjście by pozbyć się kodu odpadu
 • Certyfikacja produktów o właściwościach nawozowych po polsku i po europejsku – jaką drogę wybrać
 • Bionawozy – nowoczesne podejście wykorzystujące synergię nawozów naturalnych i dodatków przemysłowych, komunalnych oraz biotechnologicznych

12.15 – 13.15 Zagospodarowanie odpadów z tworzyw biodegradowalnych

 • Tworzywa biodegradowalne
 • Odpady z tworzyw biodegradowalnych
 • Aspekty prawne i organizacyjne
 • Proponowane metody zagospodarowania odpadów z tworzyw biodegradowalnych
 • Przykłady dobrych praktyk

13.15 – 14.00 Biometan i biogazownie szczytowe

 • Zastosowanie silników w ramach koncepcji biogazowni szczytowej
 • Energetyczne wykorzystanie biometanu
 • Dostępne aktualizacje silnika do najnowszej wersji
 • Korzyści płynące ze zwiększonej dyspozycyjności układu kogeneracyjnego
 • Przykłady projektów

14:00 Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia

14.15 Lunch