18 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

 

Dostosowanie bloków węglowych do spalania BIOMASY i RDF

Rozwiązania dla ciepłownictwa

18 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8:30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

Dostosowanie bloków węglowych do spalania biomasy i RDF

 • Procesy przygotowania biomasy i RDF przed podaniem do kotła
 • Systemy magazynowania i transportu biomasy i RDF
 • Różnice pomiędzy wymaganiami emisyjnymi dla spalania biomasy i dla spalania RDF
 • Przykłady konwersji kotłów węglowych na kotły spalające biomasę
 • Istotne ograniczenia związane z możliwości konwersji kotłów węglowych na kotły spalające RDF
 • Problemy eksploatacyjne związane ze spalaniem biomasy
 • Przykład konwersji kotła węglowego - podstawowe węzły technologiczne
 • Sylwetka kotła oraz schemat procesu przed i po modernizacji
 • Instalacja przygotowania, magazynowania i podawania biomasy
 • Porównanie parametrów przed i po modernizacji

Praktyczne aspekty zastosowania RDF jako paliwa w ciepłownictwie, kotły energetyczne stosowane do spalania RDF-u

 • Przykłady konstrukcji kotłów stosowanych przy spalaniu RDF
 • Omówienie i porównanie sylwetek kotłów stosowanych przy spalaniu RDF
 • Parametry kotłów stosowanych przy spalaniu RDF
 • Doświadczenia eksploatacyjne: zapobieganie korozji i zabrudzeniom
 • Rekomendacje w zakresie konstrukcji kotłów wynikające z wieloletnich doświadczeń

Najlepsze dostępne techniki w zakresie oczyszczania spalin w odniesieniu do spalania RDF i biomasy

 • Standardy emisyjne i dokumenty referencyjne
 • Rodzaj spalanej biomasy jako element determinujący konfigurację systemu oczyszczania spalin ze składników kwaśnych
 • Instalacje oczyszczania spalin - najlepsze dostępne techniki i rekomendacje
 • Wpływ temperatury spalin na dobór technologii
 • Możliwości odzysku ciepła z kondensacji pary wodnej

15.30 Zakończenie szkolenia