Emisja gazów i gospodarka ściekowa w świetle konkluzji BAT

(energetyka, spalarnie, rafinerie, przemysł chemiczny)

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ – 16 – 17 listopada 2023, szkolenie stacjonarne, ApartHotel**** Termy Uniejów