24 czerwca 2024, konferencja stacjonarna, Vienna Easy House **** Katowice

Konferencja KZR INiG

Energetyka w obliczu zmian

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

KOSZT SZKOLENIA – 1490 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM

8:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

Kryteria zrównoważonego rozwoju (KZRINiG) w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EUETS)

 • Podmioty objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji
 • Przepisy dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju w systemie handlu uprawnieniami do emisji
 • Sposób rozliczania paliw i surowców w EUETS
 • Przykłady obliczeniowe
 • Koszty emisji związane z brakiem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju
 • Biomasa w ceramice

Wsparcie dla instalacji OZE, które spełniają warunki wysokosprawnej kogeneracji w zakresie Ustawy o OZE i Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji

 • Dlaczego możliwość wsparcia kogeneracji w Ustawie OZE
 • Procedura uczestniczenia w systemie wsparcia z kogeneracji
 • Kiedy występuje wysokosprawna kogeneracja
 • Ile wynosi wsparcie z kogeneracji
 • Roczne weryfikacje produkcji w wysokosprawnej kogeneracji

System dobrowolny w procesie certyfikacji RFNBO – od rozporządzenia do przedsiębiorcy

 • O systemie KZR INiG
 • RFNBO definicja
 • Wymagania prawne wobec RFNBO
 • Zakresy certyfikacji
 • Proces certyfikacji
 • Droga do spełnienia wymagań dla RFNBO

11:30 – 12.00 Przerwa na kawę

Zadania i role w łańcuchu dostaw RFNBO

 • Łańcuch dostaw
 • Zadania i role ogniw łańcucha
 • Co zawierają dokumenty systemowe w kontekście RFNBO
 • Weryfikacja spełnienia wymagań

Warunki certyfikacji biopaliw, biomasy w ramach dobrowolnych systemów, w tym KZR INiG

 • Dlaczego warto się certyfikować w KZR INiG.
 • Do kogo kierowana jest certyfikacja KZR INiG (ścieżki, zakresy).
 • Procedura i warunki procesu certyfikacji KZR INiG w TUV SUD Polska
 • Wymagania audytowe dla podmiotów planujących uzyskać certyfikat oraz recertyfikacji.

13.20 – 14.00 Przerwa na lunch

Bezpieczeństwo i niezależność sektora energetycznego – rola magazynów Energii

 • Sektor energetyczny i jego transformacja
 • Wybrane technologie magazynowania energii
 • Rola magazynów energii w polskim systemie elektroenergetycznym

Wodór niskoemisyjny pochodzenia jądrowego: technologie i prawo

 • Dekarbonizacja w przemyśle w postaci przejścia na wodór odnawialny i niskoemisyjny – jasna ścieżka rozwoju polityki klimatycznej UE.
 • Kluczowe zmiany w prawie dotyczące wodoru.
 • Hybrydowe systemy energii jądrowej do produkcji wodoru.
 • Charakterystyki technologii jądrowych.
 • Aktualne programy energii jądrowej na rzecz produkcji niskoemisyjnego wodoru.
 • Wykorzystywanie technologii jądrowych jako źródła ciepła w przemyśle.

15.30 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów