12 grudnia 2023, szkolenie online, platforma clickmeeting

Gospodarowanie wodami i ściekami

KOSZT SZKOLENIA – 1090 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ