12 marca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

Instalacje spalania biomasy i odzysk energii z odpadów

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ