30 października 2023, szkolenie online

Przydziały, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 w
IV okresie rozliczeniowym. EU ETS

KOSZT SZKOLENIA – 1090 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ