28 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych

Aspekty prawne i regulacyjne

 • Zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej
 • Przyłączanie instalacji OZE
 • Procedura wydania warunków przyłączenia
 • Zawarcie umowy przyłączeniowej
 • Odmowy przyłączenia do sieci
 • Przyczyny odmów przyłączenia do sieci – brak technicznych i ekonomicznych warunków
 • Niekompletność wniosku o wydanie warunków przyłączenia – kwestie interpretacji MPZP
 • Procedura odwoławcza
 • Ostatnie zmiany w Prawie energetycznym w zakresie przyłączania do sieci
 • Przyłączanie magazynów energii
 • Przyłączanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Aspekty techniczne i regulacyjne

 • Odkształcenie napięcia i prądów w instalacjach fotowoltaicznych
 • Stosowanie filtrów aktywnych w instalacjach OZE do poprawy jakości Energii
 • Optymalizacja pracy instalacji OZE w zakresie mocy biernej. Kompensacja statyczna i aktywna mocy biernej
 • Możliwości techniczne i funkcjonalne oferowanych falowników, w zakresie sterowania pracą, nadzoru, zbierania danych
 • Współpraca mikroinstalacji z magazynami Energii
 • Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych oraz bezpieczne ich użytkowanie
 • Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe, techniczne oraz doświadczenia z dotychczasowych przyłączeń
 • Wymagania NC RfG dla modułów wytwórczych przyłączonych do sieci
 • Magazyny energii przyłączone do instalacji OZE

15.00 Zakończenie szkolenia