23 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. REMIT – kontekst i cel regulacji, przyczyny reformy
 2. Rozporządzenia i dokumenty towarzyszące (w tym wytyczne, TRUM, MoP, Q&A)
 3. Kluczowe obszary regulacji
 1. Zakres przedmiotowy i podstawowe pojęcia, zmiany podstawowych pojęć wynikające z reformy
 2. Obowiązek raportowania transakcji i zleceń:
  • podział kontraktów i terminy zgłoszeń
  • rodzaje kontraktów raportowanych
  • raportowanie – ułatwienia
  • kontrakty podlegające zgłoszeniu na żądania ACER
  • regulacje szczególne w zakresie sprawozdawczości
  • jakie zmiany czekają uczestników rynku w najbliższych miesiącach
 1. Informacja wewnętrzna:
  • zakres pojęcia informacji wewnętrznej
  • zmiany definicji informacji wewnętrznej wynikające z reformy REMIT
  • zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznej i zakres podmiotowy tego zakazu
  • obowiązek podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej, rola IIP, opóźnienie w wykonaniu obowiązku
 1. Zakaz manipulacji na rynku
 1. Rejestracja uczestników rynku
 2. Postępowanie kontrolne i postępowanie wyjaśniające, sankcje
 3. Reforma REMIT:
  • nowe definicje
  • przepisy dotyczące IIP i RRM
  • nowa regulacja dotycząca handlu algorytmicznego
  • nowe regulacje dotyczące rynku LNG
  • nowe uprawnienia ACER
  • obowiązki PPAT i PPET
  • zmiany dotyczące sankcji za naruszenie REMIT

15.00 Zakończenie szkolenia