13 grudnia 2023, szkolenie online, platforma clickmeeting

Rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z wysokosprawnej kogeneracji

KOSZT SZKOLENIA – 1090 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ