27 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA: 1190 zł + 23 % Vat / ZA OSOBĘ

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Kodeks cywilny - uregulowane służebności i występujących w systemie prawa polskiego – służebność przesyłu

Służebności gruntowe – przesyłu i prawo przejazdu, przejścia a służebności osobiste - różnice

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla właściciela nieruchomości oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na podstawie biorąc pod uwagę złożoność służebności przesyłu

Najczęściej zgłaszane zarzuty do opinii rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu przez uczestników postępowań sądowych

Sztuka prowadzenia rokowań z właścicielami nieruchomości i określenie prawidłowo służebności przesyłu w orzeczeniu sądowym, akcie notarialnym wraz z załącznikami graficznymi do w/w.

Orzeczenia Sądów w tym Sądu Najwyższego z zakresu tematu szkolenia i uchwały S.N. – konsekwencja prawne i faktyczne zapadłych orzeczeń Podziałów nieruchomości w systemie prawa polskiego - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - akty wykonawcze, spec ustawa drogowa

Rodzaje wydawanych decyzji o podziale nieruchomości – z warunkiem i bez warunku, skutki prawne dla służebności przesyłu i innych

Spec podziały nieruchomości art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów wydających decyzje i adresatów decyzji

Case study z ustanawiania służebności przesyłu na przykładach spraw sądowych

15.00 Zakończenie szkolenia