28 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA: 1190 zł + 23 % Vat / za OSOBĘ

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Rodzaje technologii stosowanych w jednostkach kogeneracji
 • Wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów energii
 • Określanie granicy bilansowej i schemat jednostki kogeneracji
 • Określanie ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji
 • Określanie ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego w jednostce Kogeneracji
 • Określanie ilości energii chemicznej zawarte w paliwach zużytych w jednostce Kogeneracji
 • Obliczanie sprawności jednostki kogeneracji i oszczędności energii pierwotnej
 • Obliczanie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na potrzeby systemu wsparcia
 • Współczynniki zmiany mocy w jednostce Kogeneracji
 • Określanie ciepła wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej
 • Określane wytworzonej, wprowadzonej i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji

15.00 Zakończenie szkolenia