12 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Krótkie przedstawienie planowanych zmian odnośnie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki:
  • czy powrót do zatwierdzania taryf przez gminy to dobry pomysł?
  • projekt rządowy – niejasności i obawy branży
  • taryfy „po staremu” jako szansa na wyższe wzrosty cen?
 • Zasady zatwierdzania taryf:
  • szczegółowe omówienie terminów na złożenie wniosku
  • elementy wniosku taryfowego
  • nowy rodzaj działalności lub nowe przedsiębiorstwo a niezbędna dokumentacja
 • Wniosek o skrócenie taryf a wniosek o zatwierdzenie taryf:
  • omówienie elementów składowych
  • wskazanie istotnych różnic
  • podejście organów regulacyjnych
 • Kalkulowanie niezbędnych przychodów:
  • ustalenie podstawy kalkulacji
  • określenie okresu obowiązywania nowej taryfy oraz okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
  • ustalenie wzrostu sprzedaży
  • akceptowalny poziom marży zysku
 • Planowane zmiany warunków ekonomicznych:
  • wskaźniki makroekonomiczne i sposób ich użycia
  • elementy niezbędnych przychodów kalkulowane bez użycia wskaźników makroekonomicznych
 • Tabele kalkulacyjne:
  • dokładne omówienie tabel ze wskazaniem najbardziej kłopotliwych miejsc
 • Opłata abonamentowa jako „wrażliwy element” w składanych wnioskach:
  • podejście Wód Polskich do opłaty abonamentowej
  • najczęstsze błędy popełniane przy kalkulacji abonamentu
  • elementy opłaty abonamentowej
  • podział na taryfowe grupy odbiorców usług
  • kalkulacja opłaty abonamentowej
  • przedstawienie abonamentu w tabelach kalkulacyjnych i uzasadnieniu wniosku
 • Doświadczenia branży po wejściu w życie zmian w zakresie planów wieloletnich:
  • wezwania Wód Polskich
  • podstawy prawne
  • negatywna opinia a brak przyjęcia planu
  • możliwe sposoby postępowania

15.00 Zakończenie szkolenia