27 luty 2024, szkolenie online

GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI W ŚWIETLE NOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA WODNEGO

KOSZT SZKOLENIA – 990 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ