10 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

Zmiany w prawie dla branży OZE

Projekt zmiany ustawy Prawo Energetyczne - UD 36

Projekt zmiany ustawy o OZE - UD 41

10 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

Harmonogram szkolenia:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Proces inwestycyjny
 2. Reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Zmiana zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Zmiany w Prawie energetycznym
 5. Nowe zasady przyłączania jednostek dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z paliw gazowych
  1. Mechanizm redysponowania
  2. Treść umów przyłączeniowych
  3. Określanie warunków przyłączenia dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z paliw gazowych
  4. Warunkowe przyłączenie biogazowni
 6. Linia bezpośrednia
  1. Kluczowe definicje
  2. Zasady wpisu do rejestru
  3. Obowiązki posiadacza
  4. Modele zastosowania
  5. Opłata solidarnościowa
 • Zmiany w ustawie OZE
 1. Systemy wsparcia
  1. Definicje rozpoczęcia i zakończenia modernizacji
  2. System FIT/FIP
   1. Główne założenia systemu oraz najnowsze zmiany
   2. Zasady udziału instalacji zmodernizowanych
 • Ceny oraz okres wsparcia
 1. System aukcyjny
  1. Prekwalifikacja
  2. Przebieg aukcji
 • Zasady udziału instalacji zmodernizowanych
 1. Ceny referencyjne oraz okres wsparcia
 2. Wsparcie operacyjne
 3. Rozliczenie aukcji

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

 1. Zasady prowadzenia działalności w zakresie biogazu i biometanu
 2. System wsparcia biometanu
  1. Zasady systemu
  2. Deklaracja o przystąpieniu do systemu
  3. Cena dla biometanu oraz okres wsparcia
  4. Obowiązki wytwórcy
 3. Hybrydowa instalacja OZE
  Współdzielenie przyłącza
 4. Klastry energii – zmiany w prawie
  1. Członkowie klastra
  2. Porozumienie klastra
  3. Rejestr klastrów
 5. Spółdzielnie energetyczne – zmiany w prawie
 6. Gwarancje pochodzenia

15.00 Zakończenie szkolenia