Raportowanie ESG

25 czerwca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

Wstęp o ESG (15 minut)

 • Definicje, różnice między CSR, Zrównoważonym rozwojem a ESG
 • Wyzwania globalne
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Porozumienie Paryskie

Regulacje UE

 • Europejski Zielony Ład
 • Pakiet „Fit for 55”
 • Taksonomia UE
 • SFDR

CSRD i ESRS

 • Co oznacza dla przedsiębiorstw dyrektywa CSRD

– obowiązek corocznego ujawniania informacji w sprawozdaniu z działalności

– obowiązkowa atestacja ujawnianych informacji przez biegłych rewidentów

 • Omówienie obowiązkowych elementów raportowania
 • ESRS

– struktura standardów

– przydatne informacje jak czytać standardy

 • Omówienie standardów przekrojowych ESRS 1

– zakres i okres sprawozdawczy

– cechy ujawnianych informacji

– założenia i oszacowania

– informacje porównawcze

– struktura oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju

– zaangażowanie interesariuszy

– proces oceny podwójnej istotności

– „wyłączenia” dotyczące niektórych elementów raportowania

– łańcuch wartości 

 • Omówienie standardów przekrojowych ESRS 2

– omówienie wymogów dotyczących ujawniania zarządzania zrównoważonym rozwojem

– omówienie wymogów dotyczących opisu strategii oraz modelu biznesowego

– minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z politykami i działaniami

– powiązanie wymogów ESRS 2 ze standardami tematycznymi

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

CSRD i ESRS (cd.)

 • Omówienie wymogów ujawnieniowych związanych z tematycznymi ESRS

Środowisko:

– E1 Zmiana klimatu

– E2 Zanieczyszczenie

– E3 Woda i zasoby morskie

– E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy

– E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Społeczeństwo:

– S1 Właśni pracownicy

– S2 Pracownicy w łańcuchu wartości

– S3 Dotknięte społeczności

– S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi

Ład korporacyjny:

– G1 Prowadzenie działalności gospodarczej

 • Omówienie procesu raportowania, praktyczne wskazówki

– Jak przygotować się do procesu raportowania

– Jakie elementy powinien zawierać proces raportowania

– Kto powinien być zaangażowany w firmie w proces raportowania

– Praktyczne wskazówki z perspektywy praktyka oraz doradcy

 • Pytania i odpowiedzi

15.00 Zakończenie szkolenia