24 kwietnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

SIECI CIEPLNE Z ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ