Dobór, montaż i eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

10 – 11 czerwca 2024, szkolenie stacjonarne, Golden Floor, Warszawa

KOSZT SZKOLENIA – 2290 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ / 2 dni

 

HARMONOGRAM

Pierwszy dzień szkolenia, poniedziałek 10 czerwca 2024

9.00 Powitanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

Przegląd obowiązujących aktów prawnych związanych z urządzeniami przeciwwybuchowymi

Właściwości substancji palnych i wybuchowych

Metody zapobiegania wybuchowi

Klasyfikacja stref potencjalnie zagrożonych wybuchem, DZPW

Omówienie zasad konstrukcji urządzeń elektrycznych, automatycznych, mechanicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym:

 • Budowa ognioszczelnaEx ”d”
 • Budowa wzmocnionaEx ”e”
 • Osłona gazowa z nadciśnieniemEx ”p”
 • Obwody iskrobezpieczne Ex ”i”
 • Pozostałe

Omówienie doboru i montażu i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym:

 • Silniki elektryczne
 • Skrzynki pośredniczące
 • Rozdzielnice elektryczne
 • Instalacje oświetlenia
 • Instalacje ogrzewania elektrycznego
 • Rozdzielnice gniazd remontowych

Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Omówienie błędów montażu instalacji urządzeń przeciwwybuchowych

Pytania i dyskusja

15.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

 

HARMONOGRAM

Drugi dzień szkolenia, wtorek, 11 czerwca 2024

8.30 Powitalna kawa

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zabezpieczenia silników pracujących w strefie Ex

Zabezpieczenia silników pracujących w strefie  Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości

Metody doboru wpustów kablowych i komponentów

Zarabianie kabli w atmosferach wybuchowych

Ochrona antyelektrostatyczna w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

Instalacje odgromowe w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

Uziemienia i połączenia wyrównawcze w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

Kompetencje personelu zajmującego się eksploatacją instalacji w strefie zagrożonej wybuchem

Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex

Czasookresy przeglądu instalacji elektrycznych

Omówienie uszkodzeń dyskwalifikujących urządzenia z eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem

Odbiory techniczne instalacji elektrycznych nowych i modernizowanych „initialinspection”

Bezpieczne wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem

Pytania i dyskusja

14.30 Zakończenie drugiego dnia szkolenia, wręczenie certyfikatów