POMPY CIEPŁA

12 czerwca 2024, szkolenie stacjonarne, Hotel Vienna Easy House ****, Katowice

KOSZT SZKOLENIA – 1490 zł + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

PRZY ZGŁOSZENIU DO 31 MAJA CENA: 1190 zł + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM:

8.30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne stosowania pomp ciepła
  1. Efektywność energetyczna (czy pompy ciepła są OZE?)
  2. Pompy ciepła, a handel uprawnieniami do emisji (dyrektywa ETS)
  3. Regulacje f-gazowe(ograniczenia dotyczące stosowania czynników roboczych)
  4. Pozostałe regulacje środowiskowe(oleje, czynniki palne, detekcja wycieków)
 2. Rozwiązania techniczne
  1. Sprężarkowe pompy ciepła (podstawowe konstrukcje sprężarkowych pomp ciepła, jednostopniowe, dwustopniowe, nadkrytyczne)
  2. Sorpcyjne pompy ciepła (urządzenia absorpcyjne i adsorpcyjne napędzane ciepłem)
  3. Charakterystyka pracy pomp ciepła (zależność mocy od warunków zewnętrznych, praca przy niepełnym obciążeniu, sterowanie mocą pompy ciepła)
 3. Dobór pomp ciepła
  1. Analiza zapotrzebowania na Ciepło (analiza przypadków, w których występuje zmienne obciążenie i zmienna temperatura górnego źródła ciepła)
  2. Powietrzne pompy ciepła(analiza doboru powietrznych pomp ciepła z uwzględnieniem zmian temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego w przeciągu roku)
  3. Pompy ciepła w systemie ciepła i chłodu sieciowego(sposoby kojarzenia pomp ciepła z istniejącymi systemami ciepłowniczymi i systemami wody lodowej)
  4. Odzysk ciepła z obiektów typu data center(obiekty typu data center powyżej 1 MW są zobligowane do odzysku ciepła – idealnym wydaje wykorzystanie ich jako dolne źródło ciepła)
  5. Odzysk ciepła z przemysłu(omówienie procesów technologicznych, które stanowią idealne źródło ciepła dla pomp ciepła)

13:00 – 13:30 Przerwa na Lunch

 1. Analiza ekonomiczna
  1. Wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła (analiza ekonomiczna pracy urządzeń, dla których dolnym źródłem jest: powietrze; woda z rzeki; ciepło odpadowe)
  2. Wykorzystanie sorpcyjnych pomp ciepła (w tym przypadku ciepło odpadowe jest strumieniem napędowym)
  3. Wykorzystanie zasilania PV (analiza ekonomiczna współpracy pomp ciepła z elektrowniami fotowoltaicznymi)
 2. Zagadnienia techniczne
  1. Prace przygotowawcze (w przypadku przemysłowych pomp ciepła istotne jest określenie wymaganej przestrzeni na samo urządzenie, ale i na zbiornik z czynnikiem roboczym)
  2. Uruchamianie pomp ciepła (jak prawidłowo powinien wyglądać proces uruchamiania urządzenia, aby w przyszłości nie dochodziło do awarii)
  3. Prace serwisowe (wymagania prawne i techniczne dotyczące serwisowania przemysłowym pomp ciepła)
 3. Pytania i odpowiedzi

15.00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów