Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów

19 czerwca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

BLOK I. Klasyczne (statyczne) metody obliczeń wytrzymałościowych

 1. Kompensacja wydłużeń termicznych
 • Uwagi ogólne
 • Typy kompensatorów
 • Kompensatory osiowe i reguły ich usytuowania
 • Kompensatory radialne
 • Kompensacyjne metody układania przewodów sieci
 • Obliczanie kompensacji wydłużeń przewodów sieci
 • Obliczanie Z-kształtowego odcinka samokompensacji
 • Obliczanie L-kształtowego odcinka samokompensacji
 • Obliczanie U-kształtowego kompensatora
 • Uniwersalne wzory obliczeniowe

 

 1. Przewody i elementy sieci cieplnych
 • Rury
 • Wytrzymałość mechaniczna ścianek rur
 • Rodzaje rur i ich połączenie
 • Podpory przewodów
 • Określenie odległości między podporami ruchomymi
 • Obciążenie podpór ruchomych
 • Obciążenie podpór stałych (nieruchomych)

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

BLOK II. Dynamiczne metody obliczeń wytrzymałościowych

 1. Teoretyczne podstawy obliczeń dynamicznych sieci cieplnych
 • Zakres stosowania współczesnych preizolowanych konstrukcji sieci cieplnej
 • Specyfika zachowania się przewodów obsypanych gruntem
 • Zniszczenie termiczne i wytrzymałość zmęczeniowa
 • Dopuszczalne osiowe naprężenia w wyniku nagrzania
 • Ocena wytrzymałości przewodów w systemie programowym „Start”
 • Korozja przewodów sieci cieplnych z powiększoną grubością ścianek
 • Połączenia trójnikowe
 • Nomogramy obliczeń bezkanałowych sieci cieplnych
 • Zastosowanie stref kompensacyjnych
 • Obciążenia obliczeniowe
 • Zastosowanie kompensatorów jednorazowych i osiowych
 • Wytrzymałość izolacji z pianki poliuretanowej i dopuszczalna głębokość układania
 • Rzeczywista konstrukcja i model komputerowy
 • Obliczanie wytrzymałości giętkich przewodów bezkanałowych sieci cieplnych
 • Nomogramy dla sieci cieplnych tradycyjnych konstrukcji
 • Odległości między podporami ruchomymi
 1. Analiza i interpretacja wyników
 • Rodzaje błędów
 • Interpretacja wyników
 • Analiza obciążeń i przemieszczeń
 • Wnioski
 1. Niestandardowe pytania
 • Dopuszczalne ugięcie – ważniejsza charakterystyka sztywności
 • Wartość dopuszczalnego naprężenia podczas prób ciśnieniowych
 • Dlaczego przyjęty według norm trójnik nie wytrzymuje ciśnienia w eksploatacji?
 • W jakich przypadkach normy ograniczają możliwość oceny wytrzymałości trójników?

14.45 Podsumowanie, odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

15.00 Zakończenie szkolenia