Pobór wód i gospodarowanie wodami opadowymi

18 czerwca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ujęcia wody a obecne wymagania przepisów

 • Wody podziemne i powierzchniowe według ustaw
 • Jak wygląda podział wód według przepisów? Czym są jednolite części wód

       powierzchniowych i podziemnych? Czy studnia to urządzenie wodne?

 • Urzędowe zgody konieczne dla wykonania ujęcia wód, jego rozbudowy, przebudowy i likwidacji – „Mapy drogowe”
 • Studnia a otwór badawczy zgodnie z najnowszą wersją ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Jak powinno wyglądać sporządzanie i zatwierdzanie projektu robót geologicznych? Kiedy sporządzamy plan ruchu?
 • Zasoby ujęć i granice stref ochronnych a zapisy dokumentacji hydrogeologicznych. Czy wydajność eksploatacyjną ujęcia można zmieniać?
 • Wykonanie pompy ciepła a przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Pozwolenia wodnoprawne jako kluczowe zgody na wykonanie i likwidację ujęcia w tym studni oraz na pobór wody, zapisy ustawy Prawo wodne
 • Pompy ciepła związane z wodami podziemnymi a pozwolenia wodnoprawne
 • Jakie zgody wodnoprawne dotyczą poborem wód podziemnych a jakie z poborem wód powierzchniowych? Czy wykonanie każdej studni wymaga pozwoleń wodnoprawnych?
 • Ocena wodnoprawna i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ujęć – Konieczność czy dobrowolny wybór
 • Strefy ochronne dla ujęć wód a potrzeba wykonania analizy ryzyka
 • Kiedy konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka, i co powinna ona zawierać? Jak wyznaczyć strefę ochronną? Kiedy jest ona wymagana?
 • Przepisy ustawy Prawo budowlane a realizacja ujęć

 

Jak postępować z wodami opadowymi i roztopowymi w zgodzie z przepisami w 2024 r..

 • Wody opadowe i roztopowe a ścieki
 • Czy zawsze wody opadowe i roztopowe nie są ściekami? Jakie są ograniczenia w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych? Jak traktować wody drenażowe?
 • System zgód wodnoprawnych związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych
 • Kiedy odprowadzanie wód opadowych wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Czy rów to urządzenie wodne? Czy można zmieniać stare pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi? Jak traktować kanalizację deszczową?
 • Retencja wód opadowych i roztopowych
 • Jak zalegalizować zbiornik retencyjny? Czy każdy zbiornik wody opadowej to urządzenie wodne? Jakie są korzyści z retencjonowania wód opadowych?

 

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

 

Obowiązkowe pomiary i opłaty za usługi wodne po zmianach w 2023 r.

 • Ocena jakości wód podziemnych, wód opadowych i roztopowych
 • Jakie pomiary są obowiązkowe, jak wyglądać powinny nasze sprawozdania?
 • Nowe organy kontroli Inspekcja Wodna
 • Opłaty za usługi wodne a pobory wody podziemnej w tym na cele pomp ciepła oraz za odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych  i zmniejszenie naturalnej retencji
 • Jak nalicza się opłaty za usługi wodne związane z poborem wód, odprowadzaniem wód oraz zmniejszeniem naturalnej retencji? Co wpływa na stawkę?

 

 

15.00 Zakończenie szkolenia